OTHER


Annat

Other


Reklammusik

I de allra flesta filmerna och kampanjerna, skapar jag också musiken. Där ord och bild tar slut, tar ju musiken vid - och förstärker känslor. Och känslor är ju precis vad reklam handlar om. Dessutom kan en bra låt vara en oerhört stark varumärkesbärare, iböand bättre än en logotyp. Här har jag samlat några exempel. Vissa känner du igen - andra inte.

 

Commercial music

In the most commercials I have done, I have also made the music. Composed it as well as produced it. Where words and pictures ends, music often begins - and creates emotions. Also, a good song sometimes carries the brand better than a logotype. I have gathered some examples here. Some you might recognize, some you wont.

"Marcus is not quite like everyone else... in a positive way :)" Karin Spångö, International Clients Services

Klädskolan

Ett kärt arbete. En gång i tiden min mammas företag, numera en bisyssla som jag driver. En unik distansutbidlning i sömnad samt tillskärning och mönsterkonstruktion. Någonstans tror jag på att den likriktande masskonsumtionen får en rekyl och att många känner ett behov att kunna skapa sin egen stil. Dessutom håller det mig ajour i vad som är dagligt företagande och e-handel. Besök klädskolan.se så får du se.


The Clothing School

Once upon a time my mother's company. Today a very satisfying business on the side. Two unique distance coarses, one in sewing and one in the art of cutting. And Somewhere inside of me there is a belief that not everyone are completely satisfied to be shaped bu today's mass consumption and chain-store-fashion. To be able to create your own clothes, your own style, and with perfect fit, will that ever go out of fashion?

Betongmetall

Det finns mer som "ska ut" än vad reklam och marknadsföring tillåter. En del spelar golf, andra bygger om sitt hus. Tillsammans med mina vänner i NERVED  gör jag musik, som vi dessutom ger ut med fullständig distrubution. Kan det bli roligare än så? Nej, faktiskt inte.

Concrete metal

I have more to say than what is possible to fit into marketing and advertising. Some play golf, other re-build their homes. Together with my dear friends in NERVED I do music, with global distribution as well. Could it be more fun? Not. really.


ÅSGATAN 35 SE-791 71 FALUN SVERIGE

EMAIL: me@marcushanser.com

PHONE: +46 708 185 183

© COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.